Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gać
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Prawo lokalne Uchwały 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2010, bieżące, menu 1049 - BIP - Gmina Gać”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010

2010

Uchwała Nr 207/XXXVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz

Uchwała Nr 208/XXXVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nr 158 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Ostrów, gmina Gać - pobierz

Uchwała Nr 209/XXXVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 stycznia 2010 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 175/XXIX/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na działkę położoną w miejscowości Gać - pobierz

Uchwała Nr 210/XXXVII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 25 lutego 2010 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok - pobierz

Uchwała Nr 211/XXXVII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 - pobierz

Uchwała Nr 212/XXXVII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - pobierz

Uchwała Nr 213/XXXVII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 124/XXII/2008 Rady Gminy Gać z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" - pobierz

Uchwała Nr 214/XXXVII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego - pobierz

Uchwała Nr 215/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 - pobierz

Uchwała Nr 216/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy na lata 2010 - 2020 - pobierz

Uchwała Nr 217/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gać do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" - pobierz

Uchwała Nr 218/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" - pobierz

Uchwała Nr 219/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie reprezentowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" - pobierz

Uchwała Nr 220/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XVII/2004 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr 221/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia na rok 2010 planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr 222/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXVII/2002 w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci - pobierz

Uchwała Nr 223/XXXVIX/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w sprawie udzieleniea pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci - pobierz

Uchwała Nr 224/XXXVIX/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok - pobierz

Uchwała Nr 225/XXXVIX/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gać za rok 2009 i udzielenia Wójtowi Gminy Gać absolutorium za rok 2009 - pobierz

Uchwała Nr 226/XXXVIX/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości skłądki członkowskiej na 2010 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej - pobierz

Uchwała Nr 227/XXXVIX/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębów - pobierz

Uchwała Nr 228/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - obszar północny - pobierz, załącznik

Uchwała Nr 229/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać - pobierz, załącznik

Uchwała Nr 230/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 r. w sprtawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny - pobierz

Uchwała Nr 231/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 207/XXXVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - pobierz

Uchwała Nr 232/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok - pobierz

Uchwała Nr 233/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXXV/2009 Rady Gminy Gać z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 roku - pobierz

Uchwała Nr 234/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok - pobierz

Uchwała Nr 235/XL/2010 Rady Gminy Gać z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Farma Wiatrowa Gać Sp. z o.o. i Energetyką Wiatrową Galicja Sp. z o.o. - pobierz

Uchwała Nr 236/XLI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego dotyczącej wspólnej realizacji zadania publicznego pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - pobierz

Uchwała Nr 237/XLI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 przeznaczonych na realizację projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - pobierz

Uchwała Nr 238/XLI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Przeworsk na realizację zadania "Remont drogi gminnej Nr 110553 R Rogóźno - Nowosielce - Białoboki" w km 2+608 - 3+266 na terenie gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr 239/XLI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Gać oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 r. - pobierz

Uchwała Nr 240/XLI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego - pobierz

Uchwała Nr 241/XLI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok - pobierz

Uchwała Nr 242/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gać - pobierz

Uchwała Nr 243/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Białoboki - pobierz

Uchwała Nr 244/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Dębów - pobierz

Uchwała Nr 245/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejsco0wości Ostrów - pobierz

Uchwała Nr 246/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowosci Wolica - pobierz

Uchwała Nr 247/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r.w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Mikulice - pobierz

Uchwała Nr 248/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r.w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Białoboki - pobierz

Uchwała Nr 249/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dębów - pobierz

Uchwała Nr 250/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r.w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ostrów - pobierz

Uchwała Nr 251/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wolica - pobierz

Uchwała Nr 252/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk - Gać - Markowa, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa - Husów - Rzeki" - pobierz

Uchwała Nr 253/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej POwiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk - Gać - Markowa, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa - Husów - Rzeki" - pobierz

Uchwała Nr 254/XLII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 - pobierz

Uchwała Nr 255/XLIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 - pobierz

Uchwała Nr 256/XLIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - pobierz

Uchwała Nr 257/XLIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 238/XLI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Przeworsk na realizację zadania "Remont drogi gminnej Nr 110553 R Rogóźno - Nowosielce - Białoboki" w km 2+608 - 3+266 na terenie Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr 258/XLIII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych - pobierz

Uchwała Nr 259/XLIV/2010 Rady Gminy Gać z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 252/XLII/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk - Gać - Markowa, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa - Husów - Rzeki" - pobierz

Uchwała Nr 260/XLIV/2010 Rady Gminy Gać z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 253/XLII/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej POwiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk - Gać - Markowa, Nowosielce - Dębów, Dębów - Wojciechówka, Albigowa - Husów - Rzeki" - pobierz

Uchwała Nr 261/XLIV/2010 Rady Gminy Gać z dnia 24 września 2010 r. w sprawie rezygnacji z realizacji zadania pn. "Budowa wiat tanecznych wraz z urządzeniem terenu w miejscowościach Mikulice i Gać oraz remont i przebudowa budynków wiejskich celem utworzenia świetlic w miejscowościach Ostrów, Białoboki, Dębów i Wolica" - pobierz

Uchwała Nr 262/XLV/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXXVII/2010 Rady Gminy Gać z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego - pobierz

Uchwała Nr 263/XLV/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 września 2010 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 - pobierz

Uchwała Nr 264/XLV/2010 Rady Gminy Gać z dnia 28 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zawarcia umowy Użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Gaci 130, obejmującej działką gruntu nr 1055 o powierzchni 0,60 ha oraz budynek o konstrukcji murowanej dwukondygnacyjny o powierzchni 280 m2 na cele statutowe - pobierz

Uchwała Nr 265/XLVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr 266/XLVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr 268/XLVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego - pobierz

Uchwała Nr 269/XLVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gać i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - pobierz

Uchwała Nr 270/XLVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 5 listopada 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa wiat tanecznych wraz z urządzeniem terenu w miejscowościach Mikulice i Gać oraz remont i przebudowa budynków wiejskich celem utworzenia świetlic w miejscowościach Ostrów, Białoboki, Dębów i Wolica” - pobierz

Uchwała Nr 271/XLVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 5 listopada 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXXVII/2010 Rady Gminy w Gaci z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego - pobierz

Uchwała Nr 272/XLVI/2010 Rady Gminy Gać z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 - pobierz

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Gać z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr III/4/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr III/5/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Gać do Zgromdzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej - pobierz

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 217?XXXVII/2010 z dnia 18 marca 2010 w sprawie przystąpienia Gminy Gać do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" - pobierz

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie realizacji oraz finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 205/XXXV/2009 Rady Gminy Gać z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 - pobierz

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 - pobierz

Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu stałych Komisji Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej, Kultury i Sportu oraz Komisji Oświaty Rady Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej - pobierz

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 wody oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gać w 2011 r - pobierz

Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gać - pobierz

Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy gać - pobierz

Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Gać z dnia 16 grudnia 2010 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok - pobierz

Metryka

sporządzono
2011-02-16 przez Mariusz Pawlak
udostępniono
2011-02-16 01:00 przez Mariusz Pawlak
zmodyfikowano
2013-03-26 14:19 przez Mariusz Pawlak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
243
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.